Skip to main content

ENTIDADES COLABORADORAS

CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
971 179 500
www.caib.es
CONSELLERIA D’EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA
971 178 900
www.caib.es
FUNDACIÓN PALMA 365
www.visitpalma.com
FUNDACIÓN Y CENTRO TECNOLÓGICO SOERMAR
915 56 27 00
www.soermar.com
soermar@soermar.com
INSTITUT D’INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS
971 17 61 61
www.idi.es
INSTITUT DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS
971 177 774
iqpib.caib.es
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
971 17 60 27
www.soib.caib.es
soibehib@soib.caib.es
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
971 173 000
www.uib.cat
CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
971 179 500
www.caib.es
CONSELLERIA D’EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA
971 178 900
www.caib.es
INSTITUT D’INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS
971 17 61 61
www.idi.es
INSTITUT DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS
971 177 774
iqpib.caib.es
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
971 17 60 27
www.soib.caib.es
soibehib@soib.caib.es